KOS Vietnam

UNIVERGE SL2100 Product

Main KSU IP7WW-4KSU-C1

IP7WW-4KSU-C1 Main/Expansion Chassis w/ AC Cable (EU &l ...

Card IP7WW-CPU-C1

IP7WW-CPU-C1 SL2100 Main Processor Board (w/ Main Softw ...

Card IP7WW-VOIPDB-C1

IP7WW-VOIPDB-C1 VoIP GW daughter board (mount to CPU) M ...

Card IP7WW-EXIFB-C1

IP7WW-EXIFB-C1 System expansion BUS daughter board (mou ...

Card IP7WW-SDVMS-C1

IP7WW-SDVMS-C1 SD Card (1GB) for InMail Storage   ...

Card IP7WW-SDVML-C1

IP7WW-SDVML-C1 SD Card (4GB) for InMail Storage   ...

Card IP7WW-EXIFE-C1

IP7WW-EXIFE-C1 Bus Board for Expansion Chassis (Install ...

Card IP4WW-Battery Box

Card IP4WW-Battery Box External Backup Battery Box (Bat ...

Card IP7WW-308U-A1

IP7WW-008U-C1 8 Hybrid/Analog Extensions Board   & ...

Card IP7WW-008U-C1

IP7WW-008U-C1 8 Hybrid/Analog Extensions Board   & ...

Card IP7WW-000U-C1

IP7WW-000U-C1 0 Extensions Board (for Trunk DB)   ...

Card IP7WW-3COIDB-C1

IP7WW-3COIDB-C1 3 Analog Trunks daughter board (mount t ...

Card IP7WW-1PRIDB-C1

IP7WW-1PRIDB-C1 1 ISDN PRI daughter board (mount to 082 ...

Terminal IP7WW-12TXH-A1 TEL(BK)

IP7WW-12TXH-A1 TEL(BK) 1 ISDN PRI daughter board (mount ...

Terminal IP7WW-24TXH-A1 TEL(BK)

IP7WW-24TXH-A1 TEL(BK) 24 Keys, Hybrid (4W) Multi-Line ...

Terminal IP7WW-8IPLD-C1 TEL(BK)

IP7WW-8IPLD-C1 TEL(BK) 8 Keys, IP DESI-Less Multi-Line ...

Terminal IP7WW-60D DSS-A1 CONSOLE (BK)

IP7WW-60D DSS-A1 CONSOLE (BK) 60 Keys, Hybrid (4W) DSS ...

Terminal IP4WW-WALL MOUNT UNIT

IP4WW-WALL MOUNT UNIT Wall Mount Kit for IP-MLT  

Terminal AT-40 TEL/AT-40 (EB)

19Terminal AT-40 TEL/AT-40 (EB) Single Line Phone Progr ...

SAN PHAM

TEL 02838 248 520 Công ty TNHH KOS Việt Nam
Thời gian hoạt động:sáng 8:30 〜 chiều 17:00

SAN PHAM

  • facebook
PAGETOP
Copyright © Công ty TNHH KOS Việt Nam All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.