KOS Vietnam

UNIVERGE SL1000 Product

Main KSU IP4WW-1632M-A KSU

Main KUS IP4WW-1632M-A KSU Tổng đài IP NEC SL1000 chức ...

Card EXP KSU IP4WW-1632ME-A EXP

EXP KSU IP4WW-1632ME-A EX Khung phụ tổng đài SL1000 chứ ...

Card IP4WW-MEMDB-C1

4Card IP4WW-MEMDB-C1 Expansion Memory Card for capacity ...

Card IP4WW-EXIFB-C1

Card IP4WW-EXIFB-C1 Card nối khung chính với 03 khung p ...

Card IP4WW-008E-A1

Card IP4WW-008E-A1 08 máy nhánh Hybrid Hỗ trợ hiển thị ...

Card IP4WW-408E-A1

Card IP4WW-408E-A1 04 trung kế & 08 máy nhánh Hybri ...

Card IP4WW-1PRU-C1

Card IP4WW-1PRU-C1 1 ISDN PRI/E1/T1 Card Card mở rộng 1 ...

Card IP4WW-VOIPDB-C1

Card IP4WW-VOIPDB-C1 VoIP Gateway Card ** Yều cầu gắn t ...

Card PZ-VM21

Card PZ-VM21 Card hỗ trợ tính năng trả lời tự động và h ...

Card IP4WW-CFV…

Card IP4WW-CFV… Three types of VRS/VM CF cards are avai ...

Terminal IP4WW-12TXH-A TEL

Terminal IP4WW-12TXH-A TEL 12 Keys, Hybrid (4W) Multi-L ...

Terminal AT-40 TEL/AT-40 (EB)

Terminal AT-40 TEL/AT-40 (EB) Single Line Phone Program ...

Terminal IP4WW-24TXH-A TEL

Terminal IP4WW-24TXH-A TEL 24 Keys, Hybrid (4W) Multi-L ...

Terminal IP4WW-24TIXH-C TEL

Terminal IP4WW-24TIXH-C TEL 24 Keys, IP Multi-Line Term ...

Terminal AC-L UNIT

Terminal AC-L UNIT AC adapter for IP Multi-Line termina ...

Terminal IP4WW-60D DSS-A

IP4WW-60D DSS-A 60-button DSS console The DSS console g ...

SAN PHAM

TEL 02838 248 520 Công ty TNHH KOS Việt Nam
Thời gian hoạt động:sáng 8:30 〜 chiều 17:00

SAN PHAM

  • facebook
PAGETOP
Copyright © Công ty TNHH KOS Việt Nam All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.